Produkter

Det finns både plana solfångare och vacuumrörsolfångare. Den plana solfångaren består av en aluminiumlåda med isolering, där solvärmevätskan cirkulerar i ett kopparrör inuti lådan.

I vacuumrörsolfångaren cirkulerar vätskan ner i glasrör med vacuumisolering, vilket gör att de blir mer effektiva när det är kallt ute, under vinter, vår och höst.

Det är viktigt att man köper solfångare som är testade och godkända av SP. Risken är annars, om man t.ex importerar direkt från Kina, att de inte klarar våra nordiska förhållanden, och går sönder efter några år.

Baltic Suntech kan erbjuda både utanpåliggande och infällda plana solfångare, vacuumrörsolfångare av heatpipe- och U-pipemodell, samt vacuumrör för montering i 90 graders lutning på vägg.

Vår leverantör av solvärme är Svesol, som är en av Sveriges största leverantörer och experter på solvärme. Detta säkrar att du får en anläggning som är riktigt dimensionerad, samt produkter som håller och kan leverera värme och varmvatten till dig i många år framöver!