Så funkar det

Ett solcellssystem består av solcellsmoduler och en växelriktare. Solcellerna producerar likström, som behöver omvandlas till växelström för att vi ska kunna använda det i våra hus.

En solcellsinstallation är relativt enkel, det är oftast endast två kablar som behöver dras upp på taket från växelriktaren. En behörig elektriker kopplar sedan in solcellsanläggningen i din elcentral i hemmet, och du kan sedan börja använda din egenproducerade el.

Det finns monokristallina, polykristallina, samt tunnfilmspaneler. Det vanligaste är mono- eller polykristallina kiselpaneler.

En kiselsolcell består av en tunn skiva av ett halvledarmaterial, med kontakter på fram- och baksidan. När solljuset träffar cellen polariseras den, så att framsidan blir negativt och baksidan positivt laddad. Kontakterna tar upp laddningen i form av elektrisk ström.

En cell ger ca 0,5 volt, och en solcellsmodul består därför av 30-36 st seriekopplade solceller.