Produkter

PANELER

Vi har valt att jobba med paneler från den taiwanesiska tillverkaren Winaico. Anledningen är den genomgående höga kvaliteten i alla detaljer, långa garantitider, den medföljande försäkringen, samt fördelen av att köpa direkt av tillverkaren och inte genom en grossist. De taiwanesiska panelerna är inte heller belagda med strafftullar, som är fallet med paneler från Kina.

Winaico har en egen fabrik med EL-testutrustning. Det är ett slags röntgentest där man upptäcker defekter som inte kan ses med blotta ögat, men som drar ner effekten på panelen. Winaico testar samtliga paneler innan de lämnar fabriken, och sorterar bort de som inte håller måttet. De flesta övriga tillverkare nöjer sig med stickprovskontroller, vilket innebär att sämre paneler kan slinka igenom och så småningom hamna på ditt tak.
Här kan du läsa mer om EL-testet.

Övriga fördelar med Winaicos paneler är bl.a att de är motståndskraftiga mot ammoniak, saltvatten och hagel, de presterar över genomsnittet även i mulet väder, de testas för sk. hot spots, och att samtliga komponenter kommer från stora, kända leverantörer.

Panelerna finns som monokristallina 290 W (aluminiumram), monokristallina 260 W (svart ram och svart backsheet), samt polykristallina 260 W (aluminiumram). De monokristallina panelerna har 12 års produktgaranti och 25 års effektgaranti, och den något billigare polykristallina har 10 års produktgaranti och 25 års effektgaranti.

 

SOLAR EDGE

Med SolarEdge-tekniken kan man få ut upp till 25% mer energi under året, jämfört med en traditionell anläggning.  I en vanlig växelriktare finns det en eller två mpp-trackers i vilka man seriekopplar ett antal paneler. De blir då beroende av varandra, så att om en panel skuggas eller på annat sätt inte kan producera maximalt, slutar även de övriga panelerna i slingan att producera. Med SolarEdge sitter istället mpp-trackern i en optimerare på varje panel, så att de arbetar individuellt. Om en panel blir skuggad, fortsätter de andra att producera på sitt max.

SolarEdge ökar även säkerheten i anläggningen, då optimerarna begränsar spänningen till 1V / panel, tills anläggningen är driftsatt. Detta gör det säkert vid installation och service, och även i tillfälle av brand, då de automatiskt begränsar spänningen vid höga temperaturer.

Med SolarEdge kan man följa varje panel individuellt på internet, och får på så sätt en mycket bra överblick över sin anläggning.

En anläggning med SolarEdge kostar ca 15% mer än en traditionell anläggning.

 

VÄXELRIKTARE

Vi erbjuder växelriktare för enfas- och trefasanslutning från Fronius, Kostal och SolarEdge (i kombination med paneloptimerare).