Frågor och svar

– Vad är det för skillnad på solfångare och solceller?
I en solfångare omvandlas solinstrålningen till värme, som via en värmebärarvätska cirkulerar ner till pannrummet och sparas i en ackumulatortank.
Solceller omvandlar istället solinstrålningen till elektricitet, som sedan används lokalt i huset eller skickas ut på elnätet.

– Vad är skillnaden på monokristallina och polykristallina solceller?
De monokristallina solcellerna är svarta och har en rund form. De har en något högre verkningsgrad och är något dyrare att framställa pga att det stöps ur en enda kristall.
De polykristallina solcellerna är billigare eftersom de består av många små kristaller, vilket gör produktionen enklare. De har också lägre verkningsgrad än de monokristallina.

– Kan jag själv montera en solcellsanläggning?
Ja, du kan själv montera solcellerna, däremot måste en behörig elektriker göra inkopplingen till elcentralen, samt göra en anmälan till ditt elbolag.

– Hur stor anläggning behöver jag?
Det beror på din elförbrukning. Det mest optimala är om du kan använda större delen av din elproduktion själv, då vi i Sverige inte har lika fördelaktiga inmatningstariffer som t.ex i Tyskland. Har du en stor anläggning men låg förbrukning, kommer du att få en överproduktion på sommaren.

– Hur mycket ger en solcellsanläggning?
I Sverige ger 1 installerad kW ca 950 kWh på ett år. En solcellsanlläggning på 3 kWp ger således ca 2 850 kWh på ett år.

– Hur stor plats behöver jag på taket?
Med monokristallina solceller behövs ca 7-9 m2 / kW, och med polykristallina behövs 8-11 m2 / kW.

– Har vi tillräckligt med sol i Sverige?
Ja! Vi har ungefär samma solinstrålning som Mellaneuropa. Tänk på hur det ser ut i Nordtyskland, där varenda ladutak är täckta med solceller!

– Fungerar solceller även när det är molnigt?
Solceller fungerar bäst vid full solinstrålning (1000 W/m2). En molnig dag med en instrålning på 500 W/m2 sjunker verkningsgraden drastiskt.
Solceller är också väldigt känsliga för skuggning. Eftersom alla paneler är seriekopplade, räcker det med att en panel blir skuggad, för att hela strängen ska falla bort.
Har man problem med skuggning, kan man med förde använda SolarEdge-tekniken, som gör att panelerna arbetar individuellt och inte påverkar varandra.

– Kan jag sälja min överskottsel?
Ja! Fler och fler elbolag börjar ge bra betalt för elen du säljer. Detta, tillsammans med skattereduktionen på 60 öre/kWh som infördes efter årsskiftet, gör att det kan bli en riktigt bra affär. Det finns även möjlighet till elcertifikat, som ger ytterligare 20 öre/kWh.

– Varför är det så dyrt? Kan jag inte köpa hem solceller själv från Kina?
Jo, visst kan du det. Men som med så mycket annat, gäller devisen ”Man får det man betalar för”. Du riskerar att få paneler som inte klarar vårt nordiska klimat med snö och vind, och därför går sönder efter några år. Dessutom har du ingen möjlighet att kontrollera kvaliteten på produkterna, och du har heller inga garantier om ett fel skulle uppstå.

Baltic Suntech har endast kvalitetsprodukter från stora, välkända tillverkare i sortimentet. Dessutom lägger vi hellre några timmar extra vid monteringen, för att det ska bli bra och sitta säkert fast på taket. Vi finns även nära dig även i framtiden om något skulle strula!

– Kan man integrera solcellerna i taket och använda dem istället för den vanliga taktäckningen?
Solcellspanelerna är inte tillräckligt som taktäckningsmaterial. Ska man göra detta, måste man lägga ett godkänt tätskikt under panelerna, t.ex plåt eller tjärpapp. Sedan monteras panelerna ovanpå detta. Det är ingenting vi rekommenderar, då panelerna behöver ventilation för att inte bli för varma. (Blir de för varma sjunker verkningsgraden)