Solel
Vranarp_3.JPG

Med en solcellsanläggning på taket kan du producera din egen el, och göra dig oberoende av framtida höjningar av elpriset. Hos solcellsägare ökar ofta medvetenheten om elkonsumtionen, och man sparar ännu mer pengar på att t.ex passa på att köra tvätt- och diskmaskinen mitt på dagen när solen lyser, samt småsaker som att inte ha ljuset tänt i onödan, dra ur mobilladdare och inte låta apparater stå på standby. Har du ett bra avtal med ditt elbolag, kan det till och med vara en bättre affär att stänga av så mycket som möjligt mitt på dagen, och istället sälja elen!

Investerar du 100 000 kr i en solcellsanläggning, så får du ca 5% avkastning / år. Solcellsanläggningen kommer att producera ca 5 000 kWh som kommer dig tillgodo genom att du antingen säljer dem, eller använder dem själv så du inte behöver köpa in dem. Fler och fler tycker att det är en säkrare investering än att ha pengarna på banken där man inte får någon ränta alls, eller investera i fonder som kan mista sitt värde, och dessutom har dyra avgifter. Dessutom ökar värdet på huset.

Du gör även en insats för miljön och klimatet, samt är med och påverkar politiker och beslutsfattare att påskynda omställningen till ett hållbart energisystem.

Jordens solinstrålning är ca 10 000 gånger högre än världens årliga energianvändning. Ett vanligt villatak i Sverige tar emot ungefär 6 gånger så mycket solenergi som villan förbrukar. I Sverige är solinstrålningen som högst längs de sydliga kusterna, Öland, Gotland och Vänern. 99% av Sveriges befolkning bor där solinstrålningen är högre än 850 kWh/m2 och år.

En tumregel är att man kan förvänta sig 800-1100 kWh/kW för ett solcellssystem med bra läge och normal solinstrålning under ett år.