Varför skall jag byta till LED?
effektivitet

Det kan vara svårt att hitta rätt i LED-djungeln. Som företagare har man inte tid att sätta sig in i alla begrepp, jaga priser och produkter på nätet, eller räkna på återbetalningstid. Det gör Baltic Suntech åt dig!

Vi bokar in en tid där jag kommer ut till ert företag, och går igenom era lokaler. Jag mäter upp dem, antecknar alla ljuspunkter, och gör en lux-mätning. Sedan skickar jag uppgifterna till min leverantör, som gör en beräkning i programmet Dialux. De tar fram ett förslag på utbyteslampor och en energiberäkning, där man tydligt kan se sin nuvarande energiförbrukning och kostnad, samt den nya kostnaden och återbetalningstiden.

Oftast får man en bättre ljuskvalitet, vilket kan göra stor skillnad för trivsel och effektivitet på arbetsplatsen. Dessutom kan man i vissa fall spara in en del armaturer, då LED-belysningen är mer effektiv.

Återbetalningstiden brukar ligga mellan 2-3 år.